ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน O-Net

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน O-Net

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน O-Net ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

29 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน O-Net เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดหนองครก View : 17