ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน (DMC)

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

ผลการทดสอบ O-NET

 

 
 
 

 ผลการทดสอบ NT

      รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

                         รายงานผลการเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย

                         แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของต้นสังกัดย่อย (เขตพื้นที่)

 

ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วม

      รายงานนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการข้อมูลนักเรียนเรียนรวม

(ไฟล์ .pdf...>>Click<<..)

 

ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้

      รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

(Reading Test : RT)  << ชั้นประถมศึกษปีที่ 1 ปีการศึกษ 2561 >>

 

ข้อมูลครู

      ข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลบุคคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

      แบบรายงานครุภัณฑ์ (M-OBEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

<< แบบรายงานครุภัณฑ์ >>

 

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

      แบบรายงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

<< แบบรายงานสิ่งก่อสร้าง >>

 

 

ข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่โดย : administrator View : 11230

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.232.51.240
Online อยู่ : 6
วันนี้ 80
เมื่อวานนี้ 292
เดือนนี้ 7,173
ปีนี้ 60,189
รวมทั้งหมด 60,189
Record: 1369 (30.06.2020)
( Counter 29-10-2020 )