ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

# รายการ ผู้โพส โพสเมื่อ View
1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาครูแก่งคอย ปี 2562 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 02 ม.ค. 63 49
2 กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านหลังเขา 03 ม.ค. 63 42
3 ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสมทบจัดสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน วัดมวกเหล็กใน 03 ม.ค. 63 75
4 กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 03 ม.ค. 63 29
5 เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กับ อบต.หนองปลิง และวัดหนองขนาก วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 03 ม.ค. 63 40
6 สวัสดีปีใหม่ 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 03 ม.ค. 63 58
7 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โรงเรียนวัดหนองปลิง 04 ม.ค. 63 38
8 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พุทธศักกราช ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 04 ม.ค. 63 50
9 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 05 ม.ค. 63 61
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140 วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 ม.ค. 63 60
11 ส.ค.ส. 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 06 ม.ค. 63 27
12 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 06 ม.ค. 63 39
13 การทดสอบ Pre O-Net (สอบเสมือนจริง) ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 07 ม.ค. 63 60
14 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 11 ม.ค. 63 29
15 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต่ำบลไผ่ต่ำ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 11 ม.ค. 63 18
16 โรงเรียนหินกอง( พิบูลอนุสรณ์ ) ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 12 ม.ค. 63 23
17 การทดสอบ Pre O-NET (สอบเสมือนจริง) โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 13 ม.ค. 63 39
18 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 13 ม.ค. 63 49
19 กลุ่มสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 13 ม.ค. 63 40
20 กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวัดหนองปลิง 13 ม.ค. 63 27
21 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดหนองปลิง 13 ม.ค. 63 20
22 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 146 วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 14 ม.ค. 63 27
23 วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดหนองครก 14 ม.ค. 63 26
24 ต้อนรับอาสาสมัครครูต่างชาติและลงนาม MOU โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 26
25 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 14 ม.ค. 63 28
26 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 14 ม.ค. 63 25
27 สนามสอบ Pre O-net 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 33
28 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 24
29 สังสรรค์ปีใหม่รวมใจครูพระบาทน้อยฯ 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 20
30 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านซับบอน ฉบับที่ 1/2563 บ้านซับบอน 14 ม.ค. 63 45
31 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เข้าร่วมแข่งขันวิทย์คณิตนานาชาติ 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 17
32 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 60
33 กิิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 32
34 กิจกรรมร่วมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.หนองย่างเสือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 28
35 กิจกรรมการสอบ Pre-Onet โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 41
36 ติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 14 ม.ค. 63 29
37 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 147 วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 15 ม.ค. 63 25
38 ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 15 ม.ค. 63 23
39 แนะนำครูใหม่ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 15 ม.ค. 63 34
40 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148 วันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 16 ม.ค. 63 20
41 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149 วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 17 ม.ค. 63 25
42 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วัดบ้านดง 17 ม.ค. 63 28
43 รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วัดบ้านดง 17 ม.ค. 63 28
44 ร่วมงานวันครูอำเภอแก่งคอย วัดป่าไผ่ 17 ม.ค. 63 38
45 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 18 ม.ค. 63 48
46 ร่วมงานกิจกรรมวันครูอำเภอแก่งคอย วัดป่าไผ่ 18 ม.ค. 63 19
47 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 150 วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 20 ม.ค. 63 19
48 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 151 วันที่ 18 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 20 ม.ค. 63 23
49 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 20 ม.ค. 63 27
50 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหลังเขา 20 ม.ค. 63 17
51 ร่วมงานวันครู 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 20 ม.ค. 63 15
52 สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธินจัดสอบ Pre-Onet โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 20 ม.ค. 63 32
53 ดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผา #4 ณ รร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 20 ม.ค. 63 23
54 วันครู ครั้งที่ 64 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 20 ม.ค. 63 27
55 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ร่วมงานวันครู 2563 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 20 ม.ค. 63 30
56 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 20 ม.ค. 63 18
57 ร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 20 ม.ค. 63 19
58 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152 วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 20 ม.ค. 63 13
59 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 21 ม.ค. 63 13
60 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 21 ม.ค. 63 15
61 วันครู 2563 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 22 ม.ค. 63 20
62 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153 วันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 22 ม.ค. 63 18
63 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154 วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 22 ม.ค. 63 10
64 ผู้บริหาร ดร.พรรณวดี ปามุทา รับรางวัลเนื่่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 23 ม.ค. 63 28
65 คณะครูโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) รับรางวัลเนื่่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 23 ม.ค. 63 27
66 การสนับสนุนจัดซื้อสื่อเครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 23 ม.ค. 63 41
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155 วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 23 ม.ค. 63 15
68 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 24 ม.ค. 63 29
69 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156 วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 27 ม.ค. 63 13
70 สวนสนามยุวกาชาด โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 27 ม.ค. 63 19
71 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157 วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 28 ม.ค. 63 15
72 กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 28 ม.ค. 63 10
73 ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 28 ม.ค. 63 9
74 ตีเส้นจราจรฝึกระเบียบการเข้าสังคม โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 28 ม.ค. 63 16
75 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 แสดงความยินดีนักเรียนวิทย์-คณิตนานาชาติ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 28 ม.ค. 63 17
76 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันวิ่ง 31 ขา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 28 ม.ค. 63 21
77 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากศธจ.สระบุรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 28 ม.ค. 63 17
78 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน O-Net โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 22
79 สหวิทยศึกษา สหสุวรรณโยธินจัดสอบ Pre โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 24
80 ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา สวรรณโยธิน โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 18
81 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158 วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 29 ม.ค. 63 16
82 วันครูครั้งที่ 64 ปี 2563 โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 22
83 การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต2 โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 26
84 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 30 ม.ค. 63 23
85 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 159 วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 30 ม.ค. 63 13
86 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 30 ม.ค. 63 18
87 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 160 วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 31 ม.ค. 63 17
88 ประชุมชี้แจงแนวทางการคุมสอบ O-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 31 ม.ค. 63 23
89 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 31 ม.ค. 63 30
90 กิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 31 ม.ค. 63 22
91 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 รร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 31 ม.ค. 63 18
92 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 161 วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 31 ม.ค. 63 16
93 สอบ O-NET โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 01 ก.พ. 63 17
94 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สอบ O - Net วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 01 ก.พ. 63 19
95 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 02 ก.พ. 63 20
96 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 162 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 04 ก.พ. 63 15
97 คณะกรรมการตรวจสอบและส่งมอบพัสดุเครื่องครัว คหกรรม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 04 ก.พ. 63 18
98 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 163 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 05 ก.พ. 63 14
99 ประเมินการเงินพัสดุ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 13
100 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 19
101 สอบ O-net โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 13
102 ต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอน โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 13
103 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 164 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 ก.พ. 63 15
104 ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 06 ก.พ. 63 16
105 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 06 ก.พ. 63 20
106 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 06 ก.พ. 63 16
107 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 165 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 07 ก.พ. 63 12
108 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปัน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 07 ก.พ. 63 56
109 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 07 ก.พ. 63 17
110 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ร่วมพิธีเปิดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทน้อย 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 35
111 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 20
112 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 17
113 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 19
114 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 07 ก.พ. 63 39
115 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 07 ก.พ. 63 14
116 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 08 ก.พ. 63 20
117 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 09 ก.พ. 63 16
118 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 166 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 12 ก.พ. 63 18
119 กิจกรรมเวียนเทียน โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 09 ก.พ. 63 21
120 วันมาฆบูชา โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 12 ก.พ. 63 13
121 กีฬาสีต้านยาเสพติด โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 12 ก.พ. 63 19
122 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 รับมอบเครื่องกรองน้ำจากสโมสรโรตารี่สาทร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 11 ก.พ. 63 457
123 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 12 ก.พ. 63 10
124 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 12 ก.พ. 63 13
125 การจัดสอบ RT ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 13 ก.พ. 63 15
126 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( Reading Test: RT ) บ้านซับบอน 13 ก.พ. 63 26
127 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ก.พ. 63 11
128 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 15 ก.พ. 63 163
129 สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก เข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 17 ก.พ. 63 24
130 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 17 ก.พ. 63 42
131 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 169 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 18 ก.พ. 63 13
132 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 170 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 18 ก.พ. 63 26
133 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 171 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 18 ก.พ. 63 26
134 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 20 ก.พ. 63 21
135 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 172 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 21 ก.พ. 63 12
136 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 21 ก.พ. 63 24
137 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 174 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 21 ก.พ. 63 16
138 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ก.พ. 63 10
139 นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ก.พ. 63 11
140 การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 24 ก.พ. 63 12
141 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 24 ก.พ. 63 14
142 กีฬาภายใน รร.วัดสันติวิหารฯ ประจำปี๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 24 ก.พ. 63 18
143 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านซับบอน บ้านซับบอน 24 ก.พ. 63 20
144 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 25 ก.พ. 63 13
145 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 26 ก.พ. 63 11
146 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 27 ก.พ. 63 11
147 ต้อนรับ คณะผู้บริหารรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 27 ก.พ. 63 7
148 รับมอบเกียรติบัตร วัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 27 ก.พ. 63 26
149 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 28 ก.พ. 63 13
150 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลไผ่ต่ำ ณ วัดสามัคคีประชาราม จังหวัดลพบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 28 ก.พ. 63 6
151 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 01 มี.ค. 63 12
152 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 02 มี.ค. 63 14
153 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181 วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 03 มี.ค. 63 12
154 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 182 วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 04 มี.ค. 63 12
155 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ได้เป็นสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 04 มี.ค. 63 12
156 สนามสอบ NT โรงเรียนวัดป่าไผ่ วัดป่าไผ่ 04 มี.ค. 63 17
157 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 04 มี.ค. 63 9
158 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 183 วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 มี.ค. 63 11
159 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 184 วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 มี.ค. 63 16
160 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านซับบอน ฉบับที่ 4/2563 9 มีนาคม 2563 บ้านซับบอน 09 มี.ค. 63 23
161 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 185 วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 10 มี.ค. 63 19
162 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 186 วันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 10 มี.ค. 63 74
163 ยอดนักออม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 15
164 ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 91
165 ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 93
166 ครูดงเกมส์ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 118
167 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน Codiv - 19 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 11 มี.ค. 63 86
168 การแข่งขันกีฬา หนองแคเกมส์ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 13 มี.ค. 63 98
169 กิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 13 มี.ค. 63 71
170 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 190 วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 17 มี.ค. 63 72

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.208.132.33
Online อยู่ : 4
วันนี้ 33
เมื่อวานนี้ 302
เดือนนี้ 667
ปีนี้ 15,126
รวมทั้งหมด 15,126
Record: 701 (27.04.2020)
( Counter 03-06-2020 )