ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

# รายการ ผู้โพส โพสเมื่อ View
1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาครูแก่งคอย ปี 2562 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 02 ม.ค. 63 207
2 กิจกรรมวันปีใหม่โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านหลังเขา 03 ม.ค. 63 178
3 ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสมทบจัดสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน วัดมวกเหล็กใน 03 ม.ค. 63 295
4 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร (กีฬาสีนักเรียน) โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 03 ม.ค. 63 257
5 กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 03 ม.ค. 63 201
6 เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กับ อบต.หนองปลิง และวัดหนองขนาก วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 03 ม.ค. 63 184
7 สวัสดีปีใหม่ 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 03 ม.ค. 63 190
8 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โรงเรียนวัดหนองปลิง 04 ม.ค. 63 279
9 ข่าวประชาสัมพัันธ์ ฉบับที่ 139 วันท่ี 2 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 03 ม.ค. 63 69
10 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พุทธศักกราช ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 04 ม.ค. 63 177
11 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 05 ม.ค. 63 220
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140 วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 ม.ค. 63 273
13 ส.ค.ส. 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 06 ม.ค. 63 486
14 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สวัสดีปีใหม่ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 06 ม.ค. 63 130
15 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำแบบทดสอบ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 06 ม.ค. 63 229
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141 วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 07 ม.ค. 63 164
17 การทดสอบ Pre O-Net (สอบเสมือนจริง) ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 07 ม.ค. 63 588
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142 วันที่ 7 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 08 ม.ค. 63 86
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143 วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 09 ม.ค. 63 58
20 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 10 ม.ค. 63 84
21 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 10 ม.ค. 63 185
22 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 11 ม.ค. 63 198
23 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลต่ำบลไผ่ต่ำ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 11 ม.ค. 63 177
24 โรงเรียนหินกอง( พิบูลอนุสรณ์ ) ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 12 ม.ค. 63 156
25 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 30 ก.ค. 63 93
26 การทดสอบ Pre O-NET (สอบเสมือนจริง) โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 13 ม.ค. 63 179
27 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 13 ม.ค. 63 177
28 กลุ่มสหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 13 ม.ค. 63 208
29 กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวัดหนองปลิง 13 ม.ค. 63 183
30 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดหนองปลิง 13 ม.ค. 63 135
31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 146 วันที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 14 ม.ค. 63 153
32 วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดหนองครก 14 ม.ค. 63 260
33 ต้อนรับอาสาสมัครครูต่างชาติและลงนาม MOU โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 164
34 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 14 ม.ค. 63 153
35 กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 14 ม.ค. 63 156
36 สนามสอบ Pre O-net 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 164
37 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 130
38 สังสรรค์ปีใหม่รวมใจครูพระบาทน้อยฯ 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 162
39 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านซับบอน ฉบับที่ 1/2563 บ้านซับบอน 14 ม.ค. 63 182
40 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เข้าร่วมแข่งขันวิทย์คณิตนานาชาติ 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 14 ม.ค. 63 139
41 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 206
42 กิิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 169
43 กิจกรรมร่วมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.หนองย่างเสือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 203
44 กิจกรรมการสอบ Pre-Onet โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ม.ค. 63 181
45 ติวเข้มยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 14 ม.ค. 63 147
46 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 147 วันที่ 14 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 15 ม.ค. 63 169
47 ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 15 ม.ค. 63 150
48 แนะนำครูใหม่ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 15 ม.ค. 63 178
49 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148 วันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 16 ม.ค. 63 155
50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149 วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 17 ม.ค. 63 142
51 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วัดบ้านดง 17 ม.ค. 63 144
52 รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วัดบ้านดง 17 ม.ค. 63 193
53 ร่วมงานวันครูอำเภอแก่งคอย วัดป่าไผ่ 17 ม.ค. 63 159
54 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 18 ม.ค. 63 188
55 ร่วมงานกิจกรรมวันครูอำเภอแก่งคอย วัดป่าไผ่ 18 ม.ค. 63 131
56 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 150 วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 20 ม.ค. 63 132
57 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 151 วันที่ 18 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 20 ม.ค. 63 139
58 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 20 ม.ค. 63 247
59 กิจกรรม โรงเรียนบ้านหลังเขา 20 ม.ค. 63 320
60 ร่วมงานวันครู 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 20 ม.ค. 63 219
61 สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธินจัดสอบ Pre-Onet โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 20 ม.ค. 63 103
62 ดนตรีกล่อมไพรด้วยใจรักษ์เลียงผา #4 ณ รร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 20 ม.ค. 63 104
63 วันครู ครั้งที่ 64 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 20 ม.ค. 63 100
64 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ร่วมงานวันครู 2563 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 20 ม.ค. 63 246
65 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 20 ม.ค. 63 82
66 ร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 20 ม.ค. 63 77
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152 วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 20 ม.ค. 63 68
68 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 21 ม.ค. 63 63
69 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 21 ม.ค. 63 80
70 วันครู 2563 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 22 ม.ค. 63 84
71 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153 วันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 22 ม.ค. 63 92
72 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154 วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 22 ม.ค. 63 69
73 ผู้บริหาร ดร.พรรณวดี ปามุทา รับรางวัลเนื่่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 23 ม.ค. 63 135
74 คณะครูโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) รับรางวัลเนื่่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 23 ม.ค. 63 135
75 การสนับสนุนจัดซื้อสื่อเครื่องดนตรีโปงลาง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 23 ม.ค. 63 150
76 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155 วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 23 ม.ค. 63 76
77 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 24 ม.ค. 63 272
78 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156 วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 27 ม.ค. 63 103
79 สวนสนามยุวกาชาด โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 27 ม.ค. 63 195
80 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157 วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 28 ม.ค. 63 87
81 กิจกรรม สานไทยใจหนึ่งเดียว โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 28 ม.ค. 63 89
82 ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 28 ม.ค. 63 234
83 ตีเส้นจราจรฝึกระเบียบการเข้าสังคม โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 28 ม.ค. 63 89
84 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 แสดงความยินดีนักเรียนวิทย์-คณิตนานาชาติ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 28 ม.ค. 63 80
85 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันวิ่ง 31 ขา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 28 ม.ค. 63 99
86 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากศธจ.สระบุรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 28 ม.ค. 63 164
87 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน O-Net โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 88
88 สหวิทยศึกษา สหสุวรรณโยธินจัดสอบ Pre โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 153
89 ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรีเขต2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา สวรรณโยธิน โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 200
90 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158 วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 29 ม.ค. 63 133
91 วันครูครั้งที่ 64 ปี 2563 โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 121
92 การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต2 โรงเรียนวัดหนองครก 29 ม.ค. 63 397
93 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 30 ม.ค. 63 151
94 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 159 วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 30 ม.ค. 63 77
95 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 30 ม.ค. 63 82
96 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 160 วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 31 ม.ค. 63 91
97 ประชุมชี้แจงแนวทางการคุมสอบ O-NET ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 31 ม.ค. 63 105
98 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 31 ม.ค. 63 141
99 กิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 31 ม.ค. 63 178
100 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 รร.วัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 31 ม.ค. 63 93
101 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 161 วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 31 ม.ค. 63 92
102 สอบ O-NET โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 01 ก.พ. 63 75
103 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สอบ O - Net วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 01 ก.พ. 63 116
104 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 02 ก.พ. 63 354
105 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 162 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 04 ก.พ. 63 78
106 คณะกรรมการตรวจสอบและส่งมอบพัสดุเครื่องครัว คหกรรม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 04 ก.พ. 63 84
107 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 163 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 05 ก.พ. 63 78
108 ประเมินการเงินพัสดุ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 71
109 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 92
110 สอบ O-net โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 70
111 ต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอน โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 05 ก.พ. 63 83
112 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 164 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 ก.พ. 63 72
113 ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 06 ก.พ. 63 139
114 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 06 ก.พ. 63 102
115 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 06 ก.พ. 63 82
116 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 165 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 07 ก.พ. 63 87
117 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปัน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 07 ก.พ. 63 169
118 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 07 ก.พ. 63 93
119 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ร่วมพิธีเปิดงานปิดทองรอยพระพุทธบาทน้อย 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 117
120 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 113
121 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 74
122 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 07 ก.พ. 63 167
123 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 07 ก.พ. 63 160
124 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 07 ก.พ. 63 99
125 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 08 ก.พ. 63 91
126 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 09 ก.พ. 63 81
127 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 166 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 12 ก.พ. 63 105
128 กิจกรรมเวียนเทียน โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 09 ก.พ. 63 111
129 วันมาฆบูชา โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 12 ก.พ. 63 123
130 กีฬาสีต้านยาเสพติด โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 12 ก.พ. 63 106
131 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 รับมอบเครื่องกรองน้ำจากสโมสรโรตารี่สาทร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 11 ก.พ. 63 529
132 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 12 ก.พ. 63 74
133 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 12 ก.พ. 63 71
134 การจัดสอบ RT ของโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 13 ก.พ. 63 287
135 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( Reading Test: RT ) บ้านซับบอน 13 ก.พ. 63 137
136 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 14 ก.พ. 63 81
137 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 15 ก.พ. 63 369
138 สหวิทยศึกษามิตรภาพมวกเหล็ก เข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 17 ก.พ. 63 87
139 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ยุวกาชาด โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 17 ก.พ. 63 174
140 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 169 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 18 ก.พ. 63 134
141 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 170 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 18 ก.พ. 63 130
142 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 171 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 18 ก.พ. 63 290
143 กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 20 ก.พ. 63 128
144 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 172 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 21 ก.พ. 63 101
145 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 21 ก.พ. 63 160
146 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 174 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 21 ก.พ. 63 81
147 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ก.พ. 63 148
148 นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 ก.พ. 63 133
149 การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 24 ก.พ. 63 70
150 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 24 ก.พ. 63 77
151 กีฬาภายใน รร.วัดสันติวิหารฯ ประจำปี๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 24 ก.พ. 63 115
152 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านซับบอน บ้านซับบอน 24 ก.พ. 63 133
153 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 25 ก.พ. 63 142
154 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 26 ก.พ. 63 83
155 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 27 ก.พ. 63 43
156 ต้อนรับ คณะผู้บริหารรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 27 ก.พ. 63 60
157 รับมอบเกียรติบัตร วัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 27 ก.พ. 63 178
158 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 28 ก.พ. 63 56
159 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลไผ่ต่ำ ณ วัดสามัคคีประชาราม จังหวัดลพบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 28 ก.พ. 63 59
160 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ขอเป็นกำลังใจให้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 01 มี.ค. 63 89
161 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 02 มี.ค. 63 52
162 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181 วันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 03 มี.ค. 63 47
163 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 182 วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 04 มี.ค. 63 67
164 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ได้เป็นสนามสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 04 มี.ค. 63 57
165 สนามสอบ NT โรงเรียนวัดป่าไผ่ วัดป่าไผ่ 04 มี.ค. 63 88
166 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 04 มี.ค. 63 45
167 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 183 วันที่ 4 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 มี.ค. 63 42
168 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 184 วันที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 06 มี.ค. 63 63
169 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านซับบอน ฉบับที่ 4/2563 9 มีนาคม 2563 บ้านซับบอน 09 มี.ค. 63 137
170 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 185 วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 10 มี.ค. 63 126
171 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 186 วันที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 10 มี.ค. 63 643
172 ยอดนักออม โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 172
173 ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 1103
174 ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 286
175 ครูดงเกมส์ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 11 มี.ค. 63 332
176 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน Codiv - 19 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 11 มี.ค. 63 428
177 การแข่งขันกีฬา หนองแคเกมส์ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 13 มี.ค. 63 371
178 กิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 13 มี.ค. 63 644
179 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 190 วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 17 มี.ค. 63 426
180 การสำรวจและติดตามการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอน บ้านซับบอน 21 พ.ค. 63 114
181 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 23 พ.ค. 63 106
182 ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 11 มิ.ย. 63 105
183 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 01 ก.ค. 63 206
184 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 รับการนิเทศติดตาม จาก สพป.สระบุรี เขต 2 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 03 ก.ค. 63 241
185 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมมือร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์หน้าเสาธง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 03 ก.ค. 63 110
186 ฉีดพ่นยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 16 ก.ค. 63 37
187 พิธีไหว้ครู ประจำปัีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 19 ก.ค. 63 76
188 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5/2563 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 19 ก.ค. 63 39
189 ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6/2563 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 19 ก.ค. 63 73
190 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.ค. 63 33
191 โรงพยาบาลวิหารแดงให้มาให้ความรู้การป้องกันจากเชื้อไวรัส covid-19 และไข้เลือดออก โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.ค. 63 26
192 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.ค. 63 37
193 โรงเรียนวัดหนองตาบุญให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมของนายอำเภอวิหารแดง โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.ค. 63 36
194 โรงเรียนวัดหนองตาบุญดำเนินการโครงการลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.ค. 63 42
195 นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศน.สพป.สบ 2 เยี่ยม รร.วัดเตาปูน โรงเรียนวัดเตาปูน 21 ก.ค. 63 45
196 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 23 ก.ค. 63 37
197 ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 มาตรวจเยี่ยมและนิเทศก์โรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 23 ก.ค. 63 35
198 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 23 ก.ค. 63 33
199 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับบอน บ้านซับบอน 24 ก.ค. 63 39
200 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 25 ก.ค. 63 207
201 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 01 ส.ค. 63 75
202 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ทำพิธีถวายพระพรฯ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 25 ก.ค. 63 90
203 โรงเรียนหนองตาบุญเข้าร่วมรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA Online) โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 06 ส.ค. 63 80
204 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการตรวจสอบภายในจาก สพป.สบ เขต 2 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 06 ส.ค. 63 80
205 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านบางกง โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 06 ส.ค. 63 87
206 โรงเรียนบ้านซับบอนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ บ้านซับบอน 07 ส.ค. 63 119
207 คุณครูเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 10 ส.ค. 63 113
208 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 10 ส.ค. 63 111
209 ศึกษานิเทศก์เข้าตรวจนิเทศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 13 ส.ค. 63 77
210 โรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมโครงการ TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ส.ค. 63 98
211 รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 22 ส.ค. 63 158
212 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)และมอบเงินพัฒนาการศึกษา รร.ประชารัฐสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 22 ส.ค. 63 58
213 พิธีมอบรางวัลครูต้นแบบโค้ชชิ่ง ร.ร. ประชารัฐ Connext ED สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 22 ส.ค. 63 102
214 รับมอบเครื่องทำลายขยะ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 22 ส.ค. 63 181
215 TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 27 ส.ค. 63 82
216 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 27 ส.ค. 63 96
217 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 และพิธีมุทิตาจิต โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 08 ก.ย. 63 269
218 โรงเรียนวัดหนองตาบุญมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 08 ก.ย. 63 27
219 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 08 ก.ย. 63 24
220 โรงเรียนบ้านซับบอน มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) บ้านซับบอน 10 ก.ย. 63 26
221 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 17 ก.ย. 63 470
222 เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 17 ก.ย. 63 70
223 โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้ารับรางวัลสถานศึกษาและครูที่ผลการทดสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 22 ก.ย. 63 81
224 มูลนิธิยุวพัฒน์เข้าติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 22 ก.ย. 63 142
225 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 05 ต.ค. 63 83
226 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครั้งที่ 4 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 12 ต.ค. 63 617
227 การสร้างเสริมภูมิแก่นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 12 ต.ค. 63 66
228 โรงเรียนหนองตาบุญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ สร้างข้อสอบฯ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 13 ต.ค. 63 71
229 โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 13 ต.ค. 63 98
230 บุคลากรของศาสนาคริสต์มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ต.ค. 63 66
231 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้ดำเนินการประเมินเลื่อนวิทยฐานะแก่ข้าราชการครู โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 03 พ.ย. 63 38
232 ครูโรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมโครงการพัฒนา แนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 10 พ.ย. 63 50
233 โรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 16 พ.ย. 63 29
234 โรงเรียนวัดหนองตาบุญขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญคนใหม่ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 16 พ.ย. 63 25
235 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวร่วมพิธีเปิดเทสโก้โลตัส สาขาแก่งคอย โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 17 พ.ย. 63 38
236 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 03 ธ.ค. 63 22
237 โรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 04 ธ.ค. 63 13
238 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 06 ธ.ค. 63 29
239 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 08 ธ.ค. 63 25
240 โรงเรียนวัดหนองตาบุญนำกระเช้าของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่แก่กรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการคุณ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 06 ม.ค. 64 28
241 โรงเรียนวัดหนองตาบุญประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่่ 2 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 08 ธ.ค. 63 21
242 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ภาษาไทยวันละคำ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 08 ธ.ค. 63 29
243 โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมอบรมครูและนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 18 ธ.ค. 63 19
244 กิจกรรมกีฬาสีภายใน “สวนมะเดื่อสามัคคีเกม” โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 11 ธ.ค. 63 27
245 โรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ ในโครงการ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 18 ธ.ค. 63 25
246 ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 22 ธ.ค. 63 57
247 โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง แนวทางการวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กฯ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 12 ม.ค. 64 33
248 โรงเรียนวัดหนองตาบุญดำเนินการอ่านเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 22 ธ.ค. 63 22
249 กีฬาครูและบุคลากรอำเภอแก่งคอย โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 24 ธ.ค. 63 72
250 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจากศึกษานิเทศก์ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 07 ม.ค. 64 41
251 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 24 ธ.ค. 63 26
252 โรงเรียนวัดหนองตาบุญฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชื้อไวร้ส covid - 19 และเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 25 ธ.ค. 63 31
253 โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 12 ม.ค. 64 31
254 โรงเรียนวัดหนองตาบุญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาฯ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ม.ค. 64 40
255 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ม.ค. 64 28
256 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 20 ม.ค. 64 64
257 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวต้อนรับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 26 ม.ค. 64 14
258 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวรับการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 26 ม.ค. 64 15
259 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการสนับสนุนหนังสือเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้จากตัวแทนของกลุ่มเอกภาพ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 01 ก.พ. 64 15
260 โรงเรียนวัดหนองตาบุญเชิญชวนและชี้แจงแนวทางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 01 ก.พ. 64 16
261 เปิดเรียนแบบปกติ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 02 ก.พ. 64 13
262 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid -19 ให้กับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 02 ส.ค. 64 67
263 มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด พร้อมหน้ากากผ้า โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 02 ก.พ. 64 19
264 คุณณิภาภรณ์ วรทรัพย์ ได้สนับสนุนแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 02 ก.พ. 64 16
265 สำรวจความสมัครใจเข้ารับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) 02 ก.พ. 64 13
266 โรงเรียนวัดหนองตาบุญมอบทุนการศึกษา กสศ. โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 03 ก.พ. 64 11
267 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับมอบจักรยานจาก อบต.บ้านลำ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 05 ก.พ. 64 16
268 เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญเมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 09 ก.พ. 64 14
269 ปลัดอำเภอวิหารแดงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 11 ก.พ. 64 14
270 โรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมทำบุญในวันพระ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 11 ก.พ. 64 12
271 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 15 ก.พ. 64 14
272 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเคลือบฟลูออไรด์ โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 15 ก.พ. 64 25
273 การมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพพระราชทาน โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 16 ก.พ. 64 15
274 งานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพหนองแค มาแนะแนวนัดเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.พ. 64 10
275 โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.พ. 64 56
276 โรงเรียนวัดหนองตาบุญขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.พ. 64 16
277 ศอ.ปส.อ.วิหารแดงร่วมกับ สพป.สระบุรี เขต 2 สุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.พ. 64 11
278 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเข้ามารับการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.พ. 64 12
279 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศในโครงการการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 ก.พ. 64 18
280 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรมในมูลนิธิยุวพัฒน์ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 25 ก.พ. 64 15
281 โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศ ติดตามห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 03 มี.ค. 64 11
282 ต้อนรับ ผอ.วรวิชญ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 15 มี.ค. 64 59
283 สอบ O-net โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 15 มี.ค. 64 157
284 ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 15 มี.ค. 64 104
285 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 18 มี.ค. 64 72
286 การประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 18 มี.ค. 64 112
287 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 18 มี.ค. 64 165
288 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 18 มี.ค. 64 110
289 นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 18 มี.ค. 64 85
290 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 18 มี.ค. 64 63
291 โรงเรียนวัดหนองตาบุ(National Test : NT)ญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 24 มี.ค. 64 163

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.197.230.180
Online อยู่ : 5
วันนี้ 254
เมื่อวานนี้ 271
เดือนนี้ 3,372
ปีนี้ 22,473
รวมทั้งหมด 22,473
Record: 532 (25.07.2022)
( Counter 11-08-2022 )