ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

วันมาฆบูชา

ให้ความรู้วันมาฆบูชา

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ “วันมาฆบูชา” ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา และการปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชาคือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

12 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา เผยแพร่โดย : โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม View : 14