ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กีฬาสีต้านยาเสพติด

กีฬาสีต้านยาเสพติด

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม จัดกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสมหมาย พวงมะลิ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการแข่งขันกีฬาได้แบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีเขียว และ สีเหลือง โดยแบ่งการแข่งขันกีฬาเป็น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเปตอง กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ความรักความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นงานเป็นทีม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

12 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาสีต้านยาเสพติด เผยแพร่โดย : โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม View : 22