ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( Reading Test: RT )

สนามสอบโรงเรียนบ้านซับบอน ได้จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test: RT ) ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 สนามสอบโรงเรียนบ้านซับบอน  ได้จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (  Reading Test: RT )

ปีการศึกษา 2562

13 กุมภาพันธ์ 2563 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( Reading Test: RT ) เผยแพร่โดย : บ้านซับบอน View : 29