ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 94/2562

วันพุธที่ 12 กมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสภาเด็กและเยาวชนหนองย่างเสือและกล่าวชื่นชมกล่าวยกย่องในการทำความดี

14 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 15