ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กีฬาภายใน รร.วัดสันติวิหารฯ ประจำปี๒๕๖๒

โรงเรียนวัดสันติวิหารฯ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสันติวิหารฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีท่าน ผอ.ไพรัช

โตบารมีกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                                                

24 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาภายใน รร.วัดสันติวิหารฯ ประจำปี๒๕๖๒ เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) View : 9