ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 98/2562

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดินสระบุรีที่ได้มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับทางโรงเรียนเพื่อบำรุงและปรับปรุงสภาพดินภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมากค่ะ

11 มีนาคม 2563 ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 80