ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ศึกษาดูงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 100/2562

              วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สมชาย โกจินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และตัวแทนครู ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ณ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน ผอ. พิษณุ วิจารจิตต์ และคณะครูโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 

 

11 มีนาคม 2563 ศึกษาดูงาน เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก View : 81