ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

กิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

13 มีนาคม 2563 กิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เผยแพร่โดย : โรงเรียนหินกอง ( พิบูลอนุสรณ์ ) View : 61