ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

18 มีนาคม 2564 เวียนเทียนวันมาฆบูชา เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว View : 72