ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

การประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ

18 มีนาคม 2564 การประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว View : 112