ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว View : 110