ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564

18 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว View : 85