ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โรงเรียนวัดหนองตาบุ(National Test : NT)ญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ เป็นประธานสนามของสนามสอบโรงเรียนวัดหนองตาบุญในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
24 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดหนองตาบุ(National Test : NT)ญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน เผยแพร่โดย : โรงเรียนวัดหนองตาบุญ View : 163