ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

โครงการคัดเลือก“ครูดีศรีสระบุรี 2” ประจำปี 2563

                                                           

                   ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี  จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและบุคลากรผู้สนับสนุนการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันครู    ประจำปี  พ.ศ.๒๕63  รางวัล ครูดีศรีสระบุรี 2  ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกที่ส่งมาพร้อมนี้  

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จึงขอให้สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ ผู้สนใจเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว ให้จัดส่งประวัติแบบรายงานประวัติและสรุปผลการปฏิบัติงาน(ความยาวไม่เกิน 30 หน้า รวมภาคผนวก)จำนวน 1 เล่ม  ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2  ภายในวันที่  13  มกราคม  2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งข่าวเพื่อนครู วันที่ : 04 ม.ค. 63 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 665

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.228.11.9
Online อยู่ : 6
วันนี้ 58
เมื่อวานนี้ 353
เดือนนี้ 3,112
ปีนี้ 37,729
รวมทั้งหมด 37,729
Record: 1369 (30.06.2020)
( Counter 11-08-2020 )