ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียน (DMC)

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

     ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

     ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

     ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

 

ผลการทดสอบ O-NET

 

 

 

ผลการทดสอบ NT

      รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

                         รายงานผลการเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย

                         แบบสรุปรายงานผลการทดสอบของต้นสังกัดย่อย (เขตพื้นที่)

 ผล NT 2563

 ผล NT 2564

 ผล NT 2565

 

ผลการประเมินอ่านออก เขียนได้ (Reading Test : RT) 

      รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

 << ชั้นประถมศึกษปีที่ 1 ปีการศึกษ 2561 >>

 ผล RT 2563

 ผล RT 2564

 ผล RT 2565

ข้อมูลนักเรียนเรียนร่วม

      รายงานนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการข้อมูลนักเรียนเรียนรวม

(ไฟล์ .pdf...>>Click<<..)

 

 

ข้อมูลครู

      ข้อมูลอัตรากำลังในสถานศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลบุคคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

 

ข้อมูลครุภัณฑ์

      แบบรายงานครุภัณฑ์ (M-OBEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

<< แบบรายงานครุภัณฑ์ >>

 

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

      แบบรายงานสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

<< แบบรายงานสิ่งก่อสร้าง >>

 

 

ข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่โดย : administrator View : 25838

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.239.154.201, 34.239.154.201
Online อยู่ : 1
วันนี้ 160
เมื่อวานนี้ 1,842
เดือนนี้ 2,002
ปีนี้ 2,002
รวมทั้งหมด 2,002
Record: 1842 (01.03.2024)
( Counter 02-03-2024 )