เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

18 มี.ค. 64

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  731

ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ

ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ

15 มี.ค. 64

โรงเรียนชุมชนวัดไทยง
view  632

สอบ O-net

สอบ O-net โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

15 มี.ค. 64

โรงเรียนชุมชนวัดไทยง
view  715

ต้อนรับ ผอ.วรวิชญ์

ต้อนรับ ผอ.วรวิชญ์

15 มี.ค. 64

โรงเรียนชุมชนวัดไทยง
view  365

โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศ ติดตามห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ พร้อมคณะครู ต้อนรับ ศน.สุภทรชัย กระสินหอม เข้านิเทศ ติดตามให้คำแนะนำเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ

03 มี.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  279

โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรมในมูลนิธิยุวพัฒน์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับท่าน ศน.จำรอง รัชวัตร์ และท่าน ศน.เรวัต แจ่มจบ ที่มานิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม ในมูลนิธิยุวพัฒน์ โรงเรียนวัดหนองตาบุญขอขอบคุณคณะครู นักเรียนที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงและการติดตามในครั้งนี

25 ก.พ. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  314

โรงเรียนวัดหนองตาบุญรับการนิเทศในโครงการการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศน.อนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศ สพป.สระบุรี เขต 2 เข้านิเทศ ติดตามและสังเกตชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน โดยครูกฤษกร วงชารี เป็นผู้รับการนิเทศ ในกิจกรรม เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยเกมบริษัทกำจัดขยะ ผู้รับการนิเทศขอขอบคุณศึกษานิเทศก์ที่ได้เสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

20 ก.พ. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  269

วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเข้ามารับการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เข้ารับการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ จำนวน 5 คน เพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

20 ก.พ. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  262

ศอ.ปส.อ.วิหารแดงร่วมกับ สพป.สระบุรี เขต 2 สุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

ันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวิหารแดงร่วมกับ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้สุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ โดยมีนักเรียนเข้ารับการตรวจจำนวน 9 คน ทางศูนย์ฯ  ขอขอบคุณที่ทางโรงเรียนวัดหนองตาบุญที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ด้วย

20 ก.พ. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  269

โรงเรียนวัดหนองตาบุญขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนอาหารกลางวัน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาบุญ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้

20 ก.พ. 64 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  284