ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

สพป.สระบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [24 ก.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 10

 [16 ก.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 82

 [03 ก.ค. 67] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2 นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 973

 [03 ก.ค. 67] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 96

 [01 ก.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับสมัครย้าย เปลี่ยนตำแหน่งและรับโอนฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 244

 [24 มิ.ย. 67] ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 17057

 [14 มิ.ย. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 6971

 [24 พ.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator View : 7619

 [26 มิ.ย. 67] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 51

 [26 มิ.ย. 67] ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 48

 [26 มิ.ย. 67] รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 51

 [26 มิ.ย. 67] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 245

 [26 มิ.ย. 67] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 186

 [26 มิ.ย. 67] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 41

 [20 มิ.ย. 66] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 609

 [17 มิ.ย. 67] สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ปี 2566-2567 Super administrator View : 58

 [13 พ.ค. 67] สถิติเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2 ประจำปี 2567 Super administrator View : 137

 [11 มี.ค. 67] กฎ กค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 Super administrator View : 150

 [11 มี.ค. 67] ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมตอบแบบสอบถามการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม Super administrator View : 180

 [30 ม.ค. 67] ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Super administrator View : 157

 [30 ม.ค. 67] ผลการประชุมสมัชชาสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 Super administrator View : 185

 [22 ธ.ค. 66] รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม Super administrator View : 200

 [25 ต.ค. 66] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย Super administrator View : 291

เครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ กลุ่มส่งเสริมฯ

 

               

 

คู่มือ สพฐ.

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ กลุ่มนิเทศฯ

 

        

       

                  

 

        

 

          

 

         

 

         

 

        

 

        

 

          

 

   

  

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ สพป.สระบุรี เขต 2

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (ชื่อหมู่บ้าน นามตำบล)

             
 
 
         

ประมวลภาพกิจกรรม

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.211.31.134
Online อยู่ : 110
วันนี้ 2,932
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 2,932
ปีนี้ 2,932
รวมทั้งหมด 2,932
Record: 2932 (24.07.2024)
( Counter 24-07-2024 )