หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

///วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวการประชุมพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ และได้ปาฐกถา เรื่อง "บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการต่อการสร้างบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑" โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ >>> โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดโคกกรุง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้มี่ข้อซักถามกับนักเรียนโดย เด็กหญิงกมลชนก เรือนคำ นักเรียนชั้น ป.๕ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่อง "สมุนไพรไทยคลายเครียด" และ เด็กชาญจีระศักดิ์ อินสำอางค์ นักเรียนชั้น ป.๖ ตอบข้อซักถามเรื่อง "การปลูกเห็ดนางฟ้า" อีกทั้งท่านยังได้ให้ความสนใจในนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนวัดโคกกรุงที่นำมาจัดด้วยความเป็นกันเอง ณ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ส..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สังกัด ส..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านดง

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านดง สังกัด สพป.สระ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link