หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

**เช้าวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ .. " ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน..." สุกัญญา ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดยท่าน ผอ. ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล เข้าร่วมงานวันครูของอำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2561

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน นำโดยท่าน ผอ. ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล เข้าร่วมงานวันครูของอำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2561..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงาน

>> วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานรางวัลทรงคุณค..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมทีมรับรายงาน/ปฏิคม OBEC AWARDS

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคา ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link