หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายเล็ก  ทาเพชร
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษารุ่นใหม่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ ๑ ปี จำนวน ๒๗ คน ณ อาคารวิทยบริการ สำหรับวิธีการพัฒนา โรงเรียนจะจัดแสดงผลงานที่รับผิดชอบ และคัดเลือกแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบบนเวที รวม ๑๐ ตัวชี้วัด โดย ◇ ภาคเช้า โรงเรียนจัดแสดงผลงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) คณะกรรมการประเมินร่วมสังเกตการณ์ ◇ ภาคบ่ายตัวแทนผู้บริหารในแต่ละกลุ่ม นำเสนอตัวชี้วัดที่เป็น Best Practice โดยมีคณะครูและผู้เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ รวมกว่า ๑๙๐ คน สุกัญญา ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอ ขอบคุณท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์และ ศน.อนุรักษ์ ระย้า ที่มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนขอขอบคุณท่านรองบัวคำ ตั้งสุวรรณ์และ ศน.อนุรักษ์ ระย้า ที่มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมทีมงานกลุ่มอำนวยการ สบ.๒

ประชุมกลุ่มอำนวยการ.. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการทัศนศึกษาบูรณาการชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผอ.สัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ได้พาคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่ว..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link