หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

นายปราโมทย์ แสนกล้า
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 2 และบรรยายพิเศษ ณ อาคารวิทยบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ทัศนศึกษาประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร อ.มวกเหล็กจ.สระบุรี จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันอาเซียน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีนายสมศักดิ์ คงสมนวน ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซี่ยน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซี่ยน" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อห้นักเรียนมีความรู้และความเข้..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link