หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการเด็กกตัญญูแทนคุณแผ่นดินเพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนจังหวัดสระบุรี พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมบริจาคมอบเงินในนาม สพป.สระบุรี..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พบปะเยี่ยมเยียนบุคลากร สนง.

เยี่ยมเยือนบุคลากร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พบปะ เยี่ยมเย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอ..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link