หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

"ความรักทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความรักชาติ รักแผ่นดิน" //วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะครูและคณะศึกษานิเทศก์เดินป่าศึกษาทรัพยากรธรรมชาติรับประสบการณ์ตรง "ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนป่าเจ็ดคต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


ความปลอดภัยในสถานศึกษา

# ความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสิ่่งสำคัญในการดูแลนักเรียน... >>วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมกรรมการสอบครูผู้ช่วย

**วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการส..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link