หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

**วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะและให้ข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้่เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (DMC 2018, EMIS, B-OBEC) ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๙ โรงเรียน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ทรงวุฒิ/ภาพ, สุกัญญา/ข่าว)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนวัดเตาปูน เริ่มต้นก้าวสู่ Classroom 4.0

โรงเรียนวัดเตาปูน ได้ดำเนินการขยายการเรียนแบบ Classroom 4.0 เพื่อให้นักเรียนได้มีความสนุกและมร้างความน่าสนใจในการเรียนและการสอบให้แก่นักเรียน โดยภายหล..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


STEM Education ...ศูนย์ สพฐ. ๐๑๖

........วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑... นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ระดับ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สมัครสอบครูวิกฤตวันสุดท้าย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะและให้กำลังผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link