หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์กลาง 036-358612 - 16 เบอร์แฟกซ์ 036-358619 หน้าห้อง 036-358617 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (106) กลุ่มอำนวยการ (101,108) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (118) กลุ่มบริหารงานบุคคล (109) กลุ่มนโยบายและแผน (121) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (120) หน่วยตรวจสอบภายใน (115) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (114) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน (113)

   
    ผู้อำนวยการ สพป.สบ.2

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

 
    กลุ่มงานต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
     Link
 
ระบบ E-News

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคกลาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยในภาคเช้า ประเมินสภาพจริงสภานักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี 》》การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและทีมงานเป็นฝ่ายเลขานุการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

แสดงข่าว e-Networks

คลิกอ่านข่าวต่อ....


พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

"พุธเช้า..ข่าว โรงเรียน" และ "พุุธเช้า..ข่าว สพฐ." *** เช้าวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รอง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ... วันนี้ หน่วยเคลื่อนที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เขต 4 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสาธารณสุขอำเภอวิหารแดงและโรงพยาบาล..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร รุ่นที่ ๑

*** สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน ..รักษ์พงไพร สำหรับนักเรียน จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน ระยะเวลา..... อ่านข่าวต่อ....


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เลขา กพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการกพฐ.
 
    Link