ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

สพป.สระบุรี เขต 2

 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [30 มิ.ย. 63] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 536

 [24 มิ.ย. 63] ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 70

 [24 มิ.ย. 63] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 516

 [18 มิ.ย. 63] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือ นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 26

 [17 มิ.ย. 63] แจ้งการโอนเงินยืม ค่าฝึกอบรมฯ (รายการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2563) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 20

 [09 มิ.ย. 63] การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.สระบุรี เขต 2 นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 815

 [09 มิ.ย. 63] ประกาศคณะกรรมการศึกาาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 170

 [22 พ.ค. 63] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาววเบญจวรรณ รอบรู้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)) View : 204

 [11 มิ.ย. 63] ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 17

 [02 มิ.ย. 63] ร่างประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 24

 [20 มี.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งบ้านพักครู แบบ สปช.301/26 (ปี 2539) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 123

 [19 มี.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโรงอาหารแบบ 101ล./27พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็โรงพละศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 157

 [04 มี.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ชั้นล่าง 4) โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 156

 [04 มี.ค. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 175

 [28 ก.พ. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านซับพริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 152

 [26 ก.พ. 63] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 105/29 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางสาวกนกวรรณ บำรุงกลาง (เจ้าหน้าที่ธุรการ) View : 200

เครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ สพฐ.

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ITA Online 2020 (แบบ OIT)

(กำลังรอการอัพเดตข้อมูลครับ)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ 2563

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        ข้อมูลพื้นฐาน

           - O1 โครงสร้าง..>>คลิก<<..

          - O2 ข้อมูลผู้บริหาร..>>คลิก<<..

          - O3 อำนาจหน้าที่..>>คลิก<<..

          - O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน..>>คลิก<<..

          - O5 ข้อมูลการติดต่อ..>>คลิก<<..

          - O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง..>>คลิก<<..

        การประชาสัมพันธ์

           - O7 ข่าวประชาสัมพันธ์..>>คลิก<<..

          - O8 Q & A..>>คลิก<<..

          - O9 Social Network..>>คลิก<<..

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

        การดำเนินงาน

           - O10 แผนดำเนินงานประจำปี..>>คลิก<<..

          - O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน..>>คลิก<<..

          - O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี..>>คลิก<<..

        การปฏิบัติงาน

           - O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน..>>คลิก<<..

       การให้บริการ

           - O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ..>>คลิก<<..

          - O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ..>>คลิก<<..

          - O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ..>>คลิก<<..

          - O17 E-Service..>>คลิก<

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

           - O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี..>>คลิก<<..

          - O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน..>>คลิก<<..

          - O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี..>>คลิก<<..

        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

           - O21 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ..>>คลิก<<..

          - O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ..>>คลิก<<..

          - O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน..>>คลิก<<..

          - O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี..>>คลิก<

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

           - O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..>>คลิก<<..

          - O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..>>คลิก<<..

          - O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล..>>คลิก<<..

          - O28 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี..>>คลิก<<..

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

        การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           - O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ..>>คลิก<<..

          - O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ..>>คลิก<<..

          - O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ..>>คลิก<<..

        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           - O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..>>คลิก<<..

          - O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม..>>คลิก<<..

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

           - O34 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร..>>คลิก<<..

          - O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร..>>คลิก<<..

        การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

           - O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี..>>คลิก<<..

          - O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต..>>คลิก<<..

        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           - O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร..>>คลิก<<..

        แผนป้องกันการทุจริต

           - O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี..>>คลิก<<..

          - O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน..>>คลิก<<..

          - O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี..>>คลิก<<..

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

        มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          - O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน..>>คลิก<<..

          - O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน..>>คลิก<<..

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ กลุ่มนิเทศฯ

 

        

       

                  

 

        

 

          

 

         

 

         

 

        

 

        

 

          

 

เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ กลุ่มส่งเสริมฯ

 

            

หลักสูตรออนไลน์โรงเรียนในสังกัด

 

  

 

 

      

 

 

         

 

 

      

 

          

  

 

ประมวลภาพกิจกรรม

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.112.98
Online อยู่ : 1
วันนี้ 17
เมื่อวานนี้ 388
เดือนนี้ 1,254
ปีนี้ 26,780
รวมทั้งหมด 26,780
Record: 1369 (30.06.2020)
( Counter 04-07-2020 )