ยินดีต้อนรับ สู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 (Welcome to Saraburi Primary Educational Service Area Office 2)  

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 
          วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางอาทิตยา นาคมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ ๓ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอน ทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ (นักประชาสัมพันธ์) View : 17

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.211.31.134
Online อยู่ : 108
วันนี้ 4,203
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 4,203
ปีนี้ 4,203
รวมทั้งหมด 4,203
Record: 4203 (24.07.2024)
( Counter 24-07-2024 )