วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมอบอุปกรณ์ป้องกัน covid -19 ให้กับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก พร้อมคณะ ได้มอบเครื่องปั๊มฉีดเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยภายใต้โครงการ Fix It จิตอาสาด้าน covid - 19 โดยมีนายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ และคณะครูเป็นผู้รับมอบอุปกรณฺฯ ทางโรงเรียนวัดหนองตาบุญขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

02 ส.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  101

โรงเรียนวัดหนองตาบุ(National Test : NT)ญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ เป็นประธานสนามของสนามสอบโรงเรียนวัดหนองตาบุญในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ

24 มี.ค. 64

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  195

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สนามสอบโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว

18 มี.ค. 64

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  101

นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเดี่ยวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564

18 มี.ค. 64

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  141

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

18 มี.ค. 64

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  180

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยวจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-net ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

18 มี.ค. 64 

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  222

การประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 นายประสบ โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประเมินครูผู้ช่วยและครูที่ขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ

18 มี.ค. 64 

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  147

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ได้นำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

18 มี.ค. 64 

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
view  97

ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ

ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ

15 มี.ค. 64 

โรงเรียนชุมชนวัดไทยง
view  152

สอบ O-net

สอบ O-net โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

15 มี.ค. 64 

โรงเรียนชุมชนวัดไทยง
view  204