ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ทำพิธีถวายพระพรฯ

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา (28 กรกฎาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม Big Cleaning Day

25 ก.ค. 63

โรงเรียนวัดพระพุทธบา
view  7

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

25 ก.ค. 63

โรงเรียนบ้านหนองผักห
view  3

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับบอน

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนมอบตัวเป็นลูกศิษย์คุณครู พร้อมที่รับฟังคำสั่งสอนจากคณะครูและบุคลากรทุกคน

24 ก.ค. 63

บ้านซับบอน
view  1

โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายคมสัน แจ้งมรคา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดหนองตาบุญแสดงความจงรักภักดีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากนั้นผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่่อเป็นถวายพระราชกุศล

23 ก.ค. 63

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  3

ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 มาตรวจเยี่ยมและนิเทศก์โรงเรียนวัดหนองตาบุญ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โดยมีนายคมสัน แจ้งมรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญให้การต้อนรับ จากนั้นได้รายงานการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid และได้นำ ศน. เยี่ยมและนิเทศก์การเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน

23 ก.ค. 63

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  3

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง

กิจกรรมวันไหว้ครู2563

23 ก.ค. 63 

โรงเรียนวัดสองคอนกลา
view  3

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศน.สพป.สบ 2 เยี่ยม รร.วัดเตาปูน

นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ ศน.สพป.สบ 2 เยี่ยม รร.วัดเตาปูน ดูการจัดการสอนเน้นอ่านออกเขียนได้

21 ก.ค. 63 

โรงเรียนวัดเตาปูน
view  2

โรงเรียนวัดหนองตาบุญดำเนินการโครงการลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนวัดหนองตาบุญร่วมทำกิจกรรมในโครงการลูกเสือ - เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมการปฏิญาณตนที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การวาดภาพระบายสี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโทษ วิธีป้องกันยาเสพติด และมีการบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและวัดหนองตาบุญ

20 ก.ค. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  3

โรงเรียนวัดหนองตาบุญให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมของนายอำเภอวิหารแดง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอวิหารแดง พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองตาบุญ โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

20 ก.ค. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  3

โรงเรียนวัดหนองตาบุญจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองตาบุญได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายคมสัน แจ้งมรคา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมประชุม จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562 และได้แนะนำครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกัน

20 ก.ค. 63 

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
view  2