ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 190 วันที่ 17 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 190 วันที่ 17 มีนาคม 2563

17 มี.ค. 63

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  72

กิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

13 มี.ค. 63

โรงเรียนหินกอง ( พิบูล
view  71

การแข่งขันกีฬา หนองแคเกมส์

การแข่งขันกีฬา หนองแคเกมส์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ได้เป็นตัวแทนสหวิทยศึกษาพหลโยธิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน หนองแคเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563

13 มี.ค. 63

โรงเรียนหินกอง ( พิบูล
view  98

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน Codiv - 19

โรงเรียนหินกอง( พิบูลอนุสรณ์ ) ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน Codiv - 19

11 มี.ค. 63

โรงเรียนหินกอง ( พิบูล
view  86

ศึกษาดูงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 100/2562

11 มี.ค. 63

โรงเรียนบ้านหนองผักห
view  93

ครูดงเกมส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 99/2562

11 มี.ค. 63 

โรงเรียนบ้านหนองผักห
view  118

ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 98/2562

11 มี.ค. 63 

โรงเรียนบ้านหนองผักห
view  91

ยอดนักออม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 97/2562

11 มี.ค. 63 

โรงเรียนบ้านหนองผักห
view  15

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 186 วันที่ 9 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 186 วันที่ 9 มีนาคม 2563

10 มี.ค. 63 

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  74

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 185 วันที่ 6 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 185 วันที่ 6 มีนาคม 2563

10 มี.ค. 63 

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  19