ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

26 ก.พ. 63

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

25 ก.พ. 63

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  1

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านซับบอน

โรงเรียนบ้านซับบอน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับเทศบาลเมืองทับกวาง เมื่อวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายนวภพ 4 อ.ปากช่อง จ.สระบุรี

24 ก.พ. 63

บ้านซับบอน
view  6

กีฬาภายใน รร.วัดสันติวิหารฯ ประจำปี๒๕๖๒

โรงเรียนวัดสันติวิหารฯ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

24 ก.พ. 63

โรงเรียนวัดสันติวิหา
view  2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

24 ก.พ. 63

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  2

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

24 ก.พ. 63 

โรงเรียนหินกอง ( พิบูล
view  1

นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63 

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
view  3

นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ร่วมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63 

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
view  3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 174 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 174 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63 

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  6

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63 

โรงเรียนวัดห้วยทองหล
view  2